ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
szunyogok.hu
Hatályos: 2023. március 01. napjától

Tartalom

1.§ Érvényesség .................................................................................................................... 3
2.§ Szerződéses partner adatai .............................................................................................. 3
3.§ A szunyogok.hu használatával kapcsolatos megkötések ................................................ 4
4.§ Vásárlói kör meghatározása ............................................................................................ 4
5.§ Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok,
előzetes tájékoztatás .................................................................................................. 5
5.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai
lépések leírása ........................................................................................................... 5
5.2. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények .......................................... 6
5.3. A szerződés írásbelisége, iktatása .................................................................................. 7
5.4. Az ügyintézés, szerződés nyelve .................................................................................... 7
5.5. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás .................................................... 7
5.6. Termékinformációk ........................................................................................................ 7
5.7. Adatbeviteli hibák .......................................................................................................... 7
5.8. Árfeltüntetés ................................................................................................................... 7
5.9. Hibás/téves árfeltüntetés ................................................................................................ 8
6.§ Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte ................................................ 8
8.§ Termék átvétele és szállítása ........................................................................................... 9
9.§ Korhatáros besorolású árucikkek / Szexuális termékek .................................................. 9
10.§ Fizetés, számlakiállítás ............................................................................................... 10
11.§ Tulajdonjog fenntartása .............................................................................................. 11
12.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga .......................... 11
13.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló javára, az NO MOSQUITO KFT. által önként
biztosított elállási jog............................................................................................... 13
14.§ Elállás következményei .............................................................................................. 14
15.§ helyszíni értékesítés .................................................................................................... 15
16.§ Felelősség ................................................................................................................... 16
17.§ Jótállás ........................................................................................................................ 17
18.§ Kellékszavatosság ...................................................................................................... 18
19.§ Termékszavatosság .................................................................................................... 19
20.§ Eljárás hibás termék esetén, reklamáció .................................................................... 20
21.§ A szunyogok.hu célja, felelősség korlátozása, szerzői jog ...................................... 20
22.§ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés ......................................................................... 21
22.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: .............................................................. 22
22.1. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján .................. 22
22.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: ........................................................ 22
22.4. Bírósági eljárás kezdeményezése ............................................................................... 23
23.§ Záró rendelkezések ...................................................................................................... 25

1. § Érvényesség
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a társaságunk által üzemeltetett szunyogok.hu honlapon (továbbiakban: „Webáruház“) elérhető és megvásárolható valamennyi árucikkre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. A szunyogok.hu használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a szunyogok.hu honlapján elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a szunyogok.hu és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre.
A szunyogok.hu használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.
Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a szunyogok.hu oldalon és „pdf” kiterjesztésű file formátumban letölthető.
2.§ Szerződéses partner adatai
A Vásárló szerződéses partnere

Cégadatok:

Cégnév: No Mosquito Szúnyoggyérítési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: NO MOSQUITO Kft.
Székhely: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 5. VII. 38.
Cégjegyzékszám: 06-09-016802
Adószám: 23170733-2-06
Ügyvezető: Dr. Gajda Zita
Elérhetőség: szunyogok@gmail.com

A tárhely-szolgáltató adatai:
Cégnév: Alfa Byte Kft
Székhely: 2613 Rád Liget utca 20.
Cégjegyzékszám: 68504528-6311-231-13
Honlap: www.alfabyte.hu

3.§ A Szunyogok.hu használatával kapcsolatos megkötések
3.1. A Szunyogok.hu-t csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Azaz a Szunyogok.hu használata során a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Sznyogok.hu megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.
3.2. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Szunyogok.hu szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Szunyogok.hu webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja illetve kiderítse, hogy ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.
3.3. Amennyiben a Vásárló a Szunyogok.hu weboldalára belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Szunyogok.hu használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.
3.4. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Szunyogok.hu használatát és elhagyni azt.
4.§ Vásárlói kör meghatározása
4.1. A Szunyogok.hu webáruházban megvételre kínált termékek értékesítése fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra, illetve továbbértékesítése nem engedélyezett! A Szunyogok.hu ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

4.2. A termékeket elsősorban háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a Szunyogok.hu fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására.
5. § Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás
A Szunyogok.hu hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a Szunyogok.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek:
5.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:
A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „kassza” feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Tovább” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést.
Ha a Vásárló megadott minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat. A kiszállításhoz a szállítási adatokat meg kell adnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. A „Mentés” gombra kattintva lehet jóváhagyni a megadott beállításokat.
A szállítási adatok megadását követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezetett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatunkat. Szintén ezen az oldalon kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot. Ezen oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Vásárlás” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a NO MOSQUITO KFT. részére.
A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak a (1.) „Személyes adatok”, (2) „Szállítás”, (3.) „Fizetési mód” beállítások, amik rendre módosíthatóak. A „kassza” gomb megnyomásával elindítja a vásárlási folyamatot ahol azonban a kívánt összeg eléréséig módosíthatja azt. A terméket törölhet a kosárból a „x” ikonra kattintva vagy módosíthatja a rendelni kívánt termék(ek) mennyiségét a „-” éa „+” gombokkal.
Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Vásárlás indítása" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.
Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szunyogok.hu a Vásárló ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 6.§).
A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a rendelés összértékéről, valamint az ott szereplő információkat e-mailben küldjük el számára.
5.2. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények
Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.
A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. A NO MOSQUITO KFT. a Szunyogok.hu webáruházban történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Vásárlás” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenteni többek között, tudomásul vette, hogy a „Vásárlás indítása” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék/szolgáltatás stb. megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.
A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.
A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.
5.3. A szerződés írásbelisége, iktatása
A Szunyogok.hu használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A NO MOSQUITO KFT. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.
5.4. Az ügyintézés, szerződés nyelve

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.
5.5. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás
A NO MOSQUITO KFT., illetve a Szunyogok.hu nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek azonban a jó hírnév kialakítása érdekében maximálisan szem előtt tartja a vásárlók érdekeit és minden elvárható módon segíti a vásárlókat!
5.6. Termékinformációk
A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.
A Szunyogok.hu webáruházban megjelenített információk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Szunyogok.hu adatbázisa frissítve lett. A NO MOSQUITO KFT. mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban az árúk gyors mozgásai változásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak vagy tulajdonságai kis mértékben megváltoztak! (Környezetvédelmi, törvényi előírások stb. következtében)
5.7. Adatbeviteli hibák
A NO MOSQUITO KFT. az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.
A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés NO MOSQUITO KFT. részére való elküldéséig a Szunyogok.hu webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen, illetve kérheti az szunyogok@gmail.com elektronikus címen!
5.8. Árfeltüntetés
A Szunyogok.hu által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai a nettó és bruttó (általános forgalmi adót már tartalmazó) értéket is tartalmazza!
A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagolás, csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról a NO MOSQUITO KFT. külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során és a weboldalon.
A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák.
NO MOSQUITO KFT. a Szunyogok.hu webáruházból megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja.
Áfa visszatérítés: NO MOSQUITO KFT. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.
A Szunyogok.hu szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.
5.9. Hibás/téves árfeltüntetés
Amennyiben NO MOSQUITO KFT. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Szunyogok.hu webáruházban, akkor NO MOSQUITO KFT. nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
Hibás árnak minősül:
- nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
- esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
- egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár
NO MOSQUITO KFT. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.
6.§ Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte
6.1. A Vásárló a “Vásárlás” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének NO MOSQUITO KFT.-hez való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.
6.2. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szunyogok.hu kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza.
6.3. A Vásárló a Szunyogok.hu honlapján való megrendeléssel elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
6.4. Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Szunyogok.hu ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), ahol készséggel állunk rendelkezésére.
6.5. A Szunyogok.hu webáruházban vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem megengedett.
7.§ Termék rendelkezésre állása
7.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a feltüntetett termék nem beszerezhető, úgy a Szunyogok.hu fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.
7.2. A 7.1. bekezdés hatálya az értelemszerűen szükséges változtatásokkal fennmarad arra az esetre, ha a megrendelt termék a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása előtt “18 éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellenőrzés a rendelés feladását követően technikai okokból nem lehetséges.
7.3. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szunyogok.hu webáruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Szunyogok.hu semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.
8.§ Termék átvétele és szállítása
8.1. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.
A szállítással kapcsolatos részletes tájékoztatás a http://www.szunyogok.hu oldal szállítási díjak fejezetcím alatt érhető el.
9.§ Korhatáros besorolású árucikkek / Szexuális termékek
A Webáruház szexuális termékeket (pl. erotikus fehérnemű, intim higiénia, szexuális segédeszközök, krémek, szexuális társasjátékok stb.) nem forgalmaz.
10.§ Fizetés, számlakiállítás
10.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül. A Vásárló a NO MOSQUITO KFT. által biztosított fizetési módokról a vásárlás folyamán felkínált legördülő menüből tájékozódhat. (utánvét, előre utalás)
10.2. Hitelkártyával történő fizetés jelenleg nem lehetséges, azonban díj ellenében a futárszolgálatnál lehetséges!
10.3. Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az Takarékbank Zrt., Székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-140275
Adószám: 14479917-4-44
10.4. A felajánlott fizetési módoktól eltérő fizetési igény esetén keresse irodánkat az szunyogok@gmail.com címen.
10.5. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.
10.6. A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a NO MOSQUITO KFT. által kiállított számlát befogadja.
A számlát a NO MOSQUITO KFT. készíti el. A számlakészítés során átadott adatokat a NO MOSQUITO Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül.
A NO MOSQUITO KFT. által kiállított számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért a kibocsátott számlákat megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.
Az NO MOSQUITO KFT. által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.
11.§ Tulajdonjog fenntartása
A kiszállított termék a NO MOSQUITO KFT./ Szunyogok.hu tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.
12.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga
12.1. Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében a Szunyogok.hu webáruházban vásárolt termékek tekintetében. A vásárló a panaszát közölheti szóban vagy írásban. Szóbeli panasznál (pl.: személyesen vagy telefonon) jegyzőkönyv felvételére kerül sor, ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnal nem vizsgálható ki. Az írásbeli panaszt (pl.: postai levél vagy e-mail) a vállalkozás 30 napon belül írásban, érdemben megválaszolja.
A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
12.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
1. a terméknek,
2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
12.3. A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog
• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból (pl: fertőtlenítő szerek) az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
12.4. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
12.5. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát egyértelmű nyilatkozattal teheti meg (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a NO MOSQUITO KFT. részére az elállásra nyitva álló időszak alatt.
12.6. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 12. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem teszi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a NO MOSQUITO KFT. részére.
Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő közlés esetén az e-mail megérkezésének időpontját veszi figyelembe a NO MOSQUITO KFT. a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint az NO MOSQUITO KFT. részére.
12.7. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül, saját költségén visszaküldeni a NO MOSQUITO KFT. részére az alábbi címre:
NO MOSQUITO Kft. 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 5. VII. 38.
A termék NO MOSQUITO KFT. részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. A NO MOSQUITO KFT.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni! A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli. A NO MOSQUITO Kft. fenntartja a jogot, hogy a több alkalommal szándékosan hibásan, feleslegesen történő rendelések esetén –előre történő- tájékoztatás mellett a szállítási és csomagolási díjat előre elkérje a megrendelőtől vagy legvégső esetben megtagadja a rendelés teljesítését!
12.8. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, akkor a NO MOSQUITO KFT. haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül a vételárat (beleértve a szállítás, csomagolás és egyéb esetlegesen felszámított költségeket is) visszatéríti. Nem tartozik ebbe a körbe azok a többletköltségek, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló az NO MOSQUITO KFT. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott!
A NO MOSQUITO KFT. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.
12.9. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.
12.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a NO MOSQUITO KFT. az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.
13.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló javára, a NO MOSQUITO KFT. által önként biztosított elállási vagy csere jog
13.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségeken túl a szunyogok.hu a vásárlástól számított 15. és 30. nap között a fogyasztónak minősülő Vásárló számára csere jogot biztosít az alábbi feltételekkel: a jogszabályi kötelezettséget (10.§ (2) bekezdése szerinti elállási jog) meghaladó időtartam alatt gyakorolt elállás esetén a fogyasztónak vissza kell juttatnia a terméket sértetlen, hibátlan állapotban összes tartozékával és eredeti csomagolásával együtt, továbbá a vásárlást igazoló eredeti számlát az NO MOSQUITO KFT. részére. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállhat a szerződéstől az ügyfélszolgálati email címünkön, (szunyogok@gmail.com) a 15. és 30. nap között anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag. Ez esetben az árut köteles a közléssel egy időben visszaküldeni.
13.2. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék átvételének napjától számított 30 napon belül gyakorolhatja, azonban ezen időtartamban történő elállás esetén a társaság cserejogot biztosít melynek keretében a korábbi vásárlás összegét beszámítja, de pénzt nem térít vissza!
13.3. A szerződéstől elállás esetén, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a NO MOSQUITO KFT.-nek. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-ában meghatározott kivételek esetén.
13.4. A 30 napos visszavételi akció keretében visszavett termékeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
1. sértetlen
2. hibátlan
3. ép
4. karcolásmentes
5. elszíneződéstől mentes
6. szagmentes
7. tiszta, szennyeződéstől mentes
8. eredeti csomagolással kell rendelkeznie (nem szakadt, nem ázott csomagolás, normál felbontással járó sérülés elfogadott)
9. összes eredeti tartozékával kell rendelkezzen (ami szintén ép,hibátlan, tiszta, karcolásmentes, szagmentes, elszíneződéstől mentes kell legyen)
13.5. A fogyasztónak minősülő Vásárló a 30 napos elállási jogával nem élhet különösen az alábbi esetekben:
- a fent felsoroltak közül bármelyik kitételnek nem felel meg a termék
- beüzemelt, kipróbált takarítógépekre
- beépíthető készülékekre a beépítést követően
- beüzemelt, kipróbált porszívóra és súroló vagy más tisztítógépekre

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: *
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
14. § Elállás következményei
14.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.
14.2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei.
14.3. A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szunyogok.hu nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szunyogok.hu mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, kivéve, ha Szunyogok.hu kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a Szunyogok.hu az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.
14.4. Amennyiben a vásárláshoz annak jellegéből fakadóan Ön szerződést is kötött, és él az elállási jogával, akkor e szerződést is megszünteti.
14.5. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szunyogok.hu a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
- fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
15.§ Helyszíni értékesítés, bemutatás
15.1. A Szunyogok.hu egyes termékek estében –előzetes megállapodás alapján- termékeit helyszíni bemutatás alapján is értékesíti.
16.§ Felelősség
16.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Szunyogok.hu részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Szunyogok.hu csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Szunyogok.hu részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.
16.2. A NO MOSQUITO KFT./ Szunyogok.hu semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be.
16.3. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk.
16.4. A NO MOSQUITO KFT./ Szunyogok.hu minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, NO MOSQUITO KFT./ Szunyogok.hu a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.
16.5. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a NO MOSQUITO KFT./Szunyogok.hu nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.
16.6. A NO MOSQUITO KFT./ Szunyogok.hu a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a Szunyogok.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.
16.7. A NO MOSQUITO KFT./ Szunyogok.hu nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vásárló a NO MOSQUITO Kft. online honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a NO MOSQUITO KFT. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.
17.§ Jótállás
17.1. A NO MOSQUITO KFT. termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
17.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a NO MOSQUITO KFT. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát megbízottja hárította el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:
– választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a NO MOSQUITO KFT.-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az NO MOSQUITO KFT. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az NO MOSQUITO KFT. köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. NO MOSQUITO KFT.-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
17.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az NO MOSQUITO KFT.-t terhelik.
17.4. NO MOSQUITO KFT. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
17.5. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
17.6. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
18.§ Kellékszavatosság
18.1. A Vásárló az NO MOSQUITO KFT. hibás teljesítése esetén az NO MOSQUITO KFT.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
18.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
18.3. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az NO MPOSQUITO KFT. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az NO MOSQUITO KFT. költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
18.4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az NO MOSQUITO KFT. adott okot.
18.5. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított három hónapon belül közölni az NO MOSQUITO KFT.-vel.
18.6. A Vásárló közvetlenül az NO MOSQUITO KFT.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
18.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket az NO MOSQUITO KFT.-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben NO MOSQUITO KFT. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben NO MOSQUITO KFT. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
18.8. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
19.§ Termékszavatosság
19.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 17. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékfelelősségi/termékszavatossági igényt érvényesíthet.
19.2. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
19.3. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
19.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
19.5. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
19.6. A Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
19.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
19.8. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
19.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
20.§ Eljárás hibás termék esetén, reklamáció
20.1. A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva álló időszakban a NO MOSQUITO Kft. webáruházon keresztül érvényesíthető.
20.2. Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a Vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.
20.3. Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.
20.4. A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen ÁSZF 17-19. pontjaiban és 2. sz. mellékletben talál.
21.§ A Szunyogok.hu célja, felelősség korlátozása, szerzői jog
A Szunyogok.hu célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. NO MOSQUITO KFT. a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért és az abból eredő károkért a NO MOSQUITO KFT. nem vállal felelősséget.
A Szunyogok.hu oldalain megtalálható külső (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen) szereplő információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért a NO MOSQUITO KFT. felelőssé nem tehető.
A termékekről feltüntetett dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de eltérő borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).
A Szunyogok.hu webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra.
NO MOSQUITO KFT. semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:
• Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a szunyogok.hu használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért
• Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért
• Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért
• Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.
• Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért
• Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért
NO MOSQUITO KFT. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a szunyogok.hu webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.
NO MOSQUITO KFT. semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani.
NO MOSQUITO KFT. előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.
A szunyogok.hu szerzői jogvédelem alatt áll. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga NO MOSQUITOKFT. tulajdona. A szunyogok.hu oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.
NO MOSQUITO KFT.-n kívül a NO MOSQUITO Kft. Webáruházra mutató linket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház vagy NO MOSQUITO KFT. javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt Webáruházról, valamint a Webáruház és a linkelő honlap között fennálló jogviszonyról. A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén NO MOSQUITO KFT. jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.
NO MOSQUITO KFT. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a NO MOSQUITO Kft.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.
Tilos minden olyan tevékenység, amely NO MOSQUITO KFT. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos NO MOSQUITO KFT. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével NO MOSQUITO KFT. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
22.§ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés
22.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:
Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.
22.1. Vitarendezési eljárás
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
22.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
-a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait
-a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,
-a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
- a testület döntésére irányuló indítványt,
- a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a
Csongrád megyei békéltető testület
Elérhetőségei:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán
Telefon: +36-62/554-250/118
Fax: +36-62/426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
További megyék Békéltető Testületeinek elérhetősége: a
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu
22.4. Bírósági eljárás kezdeményezése
Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint. Ez esetben a felek kikötik, hogy illetékes Bíróságnak a honlap üzemeltetőjének székhelye szerinti Bíróságot (Csongrád Megyei Bíróság) ismerik el!
23.§ Záró rendelkezések
23.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
• az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
• az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,
• a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint
• a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.
Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.
23.2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Szunyogok.hu üzemeltetőjének cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.
23.3. A Szunyogok. hu honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja az NO MOSQUITO KFT. vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. NO MOSQUITO KFT. fenntart magának minden jogot a NO MOSQUITO Kft. Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a NO MOSQUITO Kft.Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az NO MOSQUITO KFT. írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató megismerés céljából történő letöltése.
23.4. ÁSZF egyoldalú módosítása
NO MOSQUITO KFT. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. NO MOSQUITO KFT. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a NO MOSQUITO Kft.Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

NO MOSQUITO Kft. 2023.03.01.